Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Φίλων Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών είναι πολιτιστικό Μη Κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την πόλη των Σερρών.
Σκοποί του συλλόγου είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων, για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο έργο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, για την εξασφάλιση της πληρέστερης δυνατής ικανοποίησης των επιστημονικών, πνευματικών, μορφωτικών, εκπολιτιστικών αναγκών του Σερραϊκού λαού.
Η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της βιβλιοθήκης με καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η δημιουργία νέων τμημάτων, η προσφορά εθελοντικής εργασίας από τα μέλη του συλλόγου και κάθε άλλη βοήθεια που αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της Βιβλιοθήκης.
Η υποκίνηση της αγάπης και του ενδιαφέροντος του κοινού για το βιβλίο, η ενίσχυση της τοπικής πνευματικής κίνησης και ζωής με εκδόσεις, σεμινάρια, συνέδρια και κάθε άλλο δυνατό τρόπο. Η διαφύλαξη του λαϊκού μας πολιτισμού.
Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την καταγραφή, διάσωση, φύλαξη στο χώρο της βιβλιοθήκης της πολιτιστικής Σερραϊκής κληρονομιάς, όπως αυτή καταγράφεται σε βιβλία, φωτογραφίες, ταινίες, έντυπα και κάθε είδους άλλο υλικό. Αλλά και την προβολή της με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάδειξη και διάδοσή της.
Η προβολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών ως εθνικού και πνευματικού ιδρύματος υψίστης σημασίας.